Hållbarhet i vardagen (online)

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

32,00 €

Vill du skapa mer hållbarhet i ditt liv, men vet inte riktigt var du ska börja? Vill du få mer klarhet om vilka möjligheter som finns till förfogande, som varken är dyra eller arbetskrävande?

I denna kurs benar ut olika teman kring hållbarhet. Vi tar upp ett specifikt tema under varje träff och behandlar bland annat konsumtion, energi, livsmedelsproduktion och även inre hållbarhet. Under varje träff lyfter vi fram fakta och olika synvinklar kring det valda temat, men framför allt diskuterar vi praktiska vardagslösningar. Infallsvinkeln är personlig och praktisk: Vad kan jag göra med de resurser jag har till förfogande? Vilka kunskaper har jag från förr och vilka kunskaper skulle det vara bra att lära mig?

Träffarna sker online, via Zoom, varannan vecka.

Målet för kursen är att få bättre insikt om alla olika sätt det går att skapa mer hållbarhet i den egna vardagen, på sätt som passar din livssituation. I en tid av globala kriser blir det allt viktigare att lära sig att leva gott med mindre. Genom att ha en tydlig insikt om den egna situationen är det enklare att hitta lösningar som passar just dig och din familj. Kursens kärna ligger i ordspråket "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något."

Lediga platser

Ja

Kurskod

410202

Kursavgift

32,00 €

Kursspråk

Lärare

Annika Möller-Nilsson

Tidpunkt

15.09.2022 - 08.12.2022

Kursarrangör

Kronoby medborgarinstitut