Kontakt

Online contact

Kronoby medborgarinstitut
Torgarevägen 4
68500 Kronoby
Tfn 06 8231 528
E-post: kronoby.mi@kvarnen.fi 

Pedersöre medborgarinstitut
Kulturhuset AX i Bennäs
Mjölvägen 1
68910 Bennäs
Tfn 06 7850 275
E-post: mi@pedersore.fi

Jakobstads Arbis
Skolgatan 25-27 B
68600 Jakobstad 
Tfn 06 7863 264
E-post: arbis@jakobstad.fi

Nykarleby arbis
Topeliusesplanaden 7
66900 Nykarleby
Tfn 050 4774 042
E-post: arbis@nykarleby.fi

Karlebynejdens institut
Institutshuset
Vasavägen 7
67100 Karleby
Tfn 040 8065 160
E-post: kni@kokkola.fi